NAKLADANIE, VÝVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

kos

S kuchynským odpadom jednoducho, bez starostí a podľa predpisov